Vizyonumuz - Misyonumuz

Vizyon

 

Kütüphanemiz  Kendi içinde;
                        ekip ruhu, hizmet, mükemmellik;

Kütüphane Kullanıcılarına;
                        bilgiyi üretme-saklama-aktarma  ve öğrenen toplum oluşturmayı hedefler.        

 

Misyon

  • Her özellikteki kullanıcının rahat ve güvende hissetmesini sağlayan bir öğrenme ortamı oluşturmak
  • Akademik kadro ile işbirliği yaparak öğrencilerin akademik ilerlemeleri sürecinde bilgiyi keşfetme/ ulaşma ve analiz etme becerilerini geliştirmelerini sağlamak
  • Bilgi üretmede disiplinlerarası işbirliğini teşvik etmek
  • Başka kurum ve kütüphanelerle birlikte çalışarak bilgi kaynaklarının entellektuel içeriğinin fiziksel formattan bağımsız olarak korunmasını sağlamak
  • Bilgi kaynaklarına ulaşmayı kolaylaştırmak  üzere  yeni teknoloji ve yöntemler kullanmak
  • Hizmet, süreç, program ve kaynakların sürekli geliştirilmesi için sistematik olarak kullanıcı tatmini konusunda veri toplamak
  • Kullanıcıya yeni hizmet ve kaynaklar sunmak üzere kütüphane çalışanlarının becerilerinin sürekli geliştirilmesini sağlamak