Stratejik Plan

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ

GELECEK 10 YIL İÇİN GELİŞME PLANI; 

2005-2015

 

 

VİZYONU: Kaynaklarını geliştiren, ulusal ve uluslararası ortamda bilginin kolaylıkla erişilebildiği, kullanılabildiği iletişim alt yapısına sahip kütüphane olmayı amaçlar

 

MEVCUT DURUM

FİZİKİ ÖZELLİKLER

2004

2005

2006

2007

KAPALI ALAN

4 SALON

4 SALON

4 SALON

4 SALON

OTURMA KAPASİTESİ

133

150

150

150

INTERNET ERİŞİMİ

16

16

15

15

ÇALIŞAN SAYILARI

6

8

8

9

 

 

DERME

2004

2005

2006

2007

 

KİTAPLAR

 

26.942

 

31.000

 

36.089

 

36.530

 

BASILI ABONELER

2

34

32

216

VERİ TABANLARI

4

5

7

7

ELEKTRONİK DERGİLER

2

6

6

3516

MULTIMEDIA

698

25.202

25.340

25.897

 

 

 

ÜYE SAYILARI

 

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

AKADEMİK

166

168

181

191

Y.LİSANS

47

27

23

26

LİSANS

1865

2463

2769

2715

İDARİ PERS.

33

39

44

48

DIŞ KULLANC.

78

77

 

 

ILL

70

88

111

40

 

ÖDÜNÇ VERME

2004

2005

2006

2007

KİTAP

4561

3367

5173

1562

MULTIMEDIA

36

18

90

27

ILL

22

94

120

97

 

HİZMETLERİMİZ

 

 • WIRELESS KURULDU
 • TELEVİZYON KURULDU
 • SERVER TAHSİS EDİLDİ
 • KÜTÜPHANE TANITIM PROGRAMLARI YAPILMAKTA
 • ULUSAL VE ULUSLARARASI MESLEKİ ÖRGÜTLERE ÜYE OLUNDU. (OCLC, LIBER, ANKOS, ULAK-BİM)
 • ANKOS ÜYELİĞİ İLE SATIN ALINAN VERİ TABANLARI

a)     HEIN ONLINE

b)    E-BRARY

c)     TAYLOR AND FRANCIS

d)    MATH SCIENCE NET

 • ULAK-BİM ÜYELİĞİ İLE ÜCRETSİZ  ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI

a)     WOS

b)    SCIENCE DIRECT

c)     ENGINEERING VILLAGE

d)    IEEE / IEE

e)     TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER VERİ TABANI

f)     ULAK–BİM SOCIAL SCIENCES

g)    ULAK-BİM ENGINEERING AND BASIC SCIENCES DATABESE

 • DENEME VERİ TABANLARI

a)     EBSCO

b)    GMID Euromonitor

c)     IOP Electronic Journal

d)    Project Muse

e)     Proquest

f)     World Bank Database

 • KÜTÜPHANE E-BÜLTEN YAYINLANMAKTA  (Ziyaretçi sayısı; 5152; Okunan sayfa sayısı: 6203)

a)     Amacımız, kütüphaneyi ve üniversitemizi kampus içi ve dışında tanıtmak

b)    Öğrencilerimizle, öğretim üyelerimizle ve Ankara’daki kuruluşlarla söyleşiler yapılmakta

c)     Kültür ve sanat konularına yer verilmekte    

 • KURUMSAL ARŞİV ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI. ( Ziyaretçi sayısı: 2720; Okunan sayfa sayısı: 6080)

a)     Üniversitemizdeki tezler tam-metin sisteme aktarıldı.

b)    Konferans metinleri deşifre ve edit edilerek, aktif olarak ve tam-metin  konulmakta.

c)     Raporlar

d)    Basında üniversitemiz ile ilgili haberler yer almakta

 

İDARİ YAPI

 

 1. Kütüphane Daire Başkanlığı, akademik bir birim olarak değerlendirilmelidir. 
 2. Yeni bir kütüphane binasının yapılması ve kampüse ilk girildiğinde kütüphane binasının görülmesi ve dikkati çekmesi gerekir.

 

KAYNAK GELİŞTİRME

 

 1. Koleksiyonun, kullanıcıların araştırma ve diğer gereksinimleri için yeterli hale getirilmesi
 2. Koleksiyonun geliştirilmesi için, kullanıcıların araştırma amaçlı ihtiyaçlarının beirlenmesi ve yayın ısmarlama sistemini geliştirme çalışmalarının yapılması
 3. Finansal kaynakların iyileştirilmesi.

4.   Her öğretim yılı öncesi, Kütüphane ile Fakülteler arasında koordineli çalışmaların gerçekleştirilmesi. ( Ders programlarına paralel yayınların temini, ders kitaplarının tesbiti ve temini, reserve kitapların tesbiti vs.)

 

HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

 

1.     Öğretim üyeleri tarafından yazılan kitapların tam -metin on-line ortama aktarılarak şifreli kullanıma açılması

2.     Akademik birimlerce hazırlanan ders notlarının kütüphane web sayfasına aktarılarak öğrencilerin hizmetine açılması.

3.     Tatil günleride kütüphanenin açık olması

4.     Sosyal Bilimler Enstitüsünde tanıtım yapılması

5.     Açık Arşiv’in oluşturulması

 

 

ETKİLİ İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ ALT YAPISI

 

1.     Ulusal ve uluslararası üniversite kütüphaneleri ile akreditasyona yönelik işbirliği yapılması.

2.     Uluslararası ve ulusal üniversite kütüphaneleriyle düzenlenecek konferans, seminer vs. etkinliklerde, akademik ağa bağlı tüm kampüs  içi ve kampüs dışı kuruluşlarca izlenebilecek  alt yapının sağlanması

3.     Öğrencilere kütüphane kullanımı ile ilgili zorunlu ve kredili eğitim programlarının düzenlenmesi

Eğitim programı;

3.1.         Veri tabanları kullanımıı,

3.2.         Katalog tarama programının kullanımı,

3.3.         Web sayfası tanıtımı,

3.4.         Kütüphane tanıtımı,

4.     Öğrenci Bilgi Sistemine kütüphanenin de dahil edilmesi.

 

 

İNSAN KAYNAKLARI

 

1.     İnsan kaynağı ihtiyaçlarının kütüphane kriterlerine göre arttırılması ( Web ve bilgisayar donanımlarını bilen, İngilizceye hakim)

2.     Personelin hizmet-içi eğitime tabi tutulması (İngilizce kursları, bilgisayar ve web tasarımı kursları vb)

3.     Etkin bir performans değerlendirilmesi ve teşvik ve ödül sisteminin getirilmesi.

 

 

 ÇALIŞMA ORTAMI

 

 1. Kütüphanenin birimlerinde ve öğrenci kulanımı için donanımlı bilgisayarların sağlanması
 2. Yeterli araç ve gerecin temini (Raflar, masa, sandalye vs.)
 3. Yeni bir mekanın temini

 

HEDEFLERİMİZ

 

İDARİ YAPI

 • Kütüphane Daire Başkanlığı, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi akademik bir birim olarak değerlendirilmelidir.
 • Kütüphane Daire Başkanı, Üniversitelerin akademik kurullarında aktif biçimde yer almalı
 • Kütüphane personeli, uluslararası standartlar dikkate alınarak, nitelik ve sayı açısından planlanmalıdır..
 • İdari yapısı

Daire Başkanlığı

a)     Teknik Hizmetler Müdürlüğü

a.1. Kataloglama

a.2. Yayın  Sağlama

a.3. Fotokopi hizmetleri

a. 4. Web Sitesi Hizmetleri

                        b)   Kullanıcı Hizmetleri Müdürlüğü

                               b.1. Referans Hizmetleri

                               b.2. Ödünç Verme

                               b.3. ILL

                               b.4. Multimedia

                               b.5. Süreli yayınlar

                               b.6. Ders Programları Destekleme Hizmetleri

                               b.7. Elektronik Kaynaklar

                               b.8. Özel koleksiyon

                               b.9. Açık ve Kurumsal Arşiv

                               b.10. Ankara Kent Arşivi

 

 

KULLANICI HİZMETLERİ

 

 • Ödünç Verme Sisteminin Öğrenci İşleri Müdürlüğü sistemi ile entegrasyonunun sağlanması
 • Kütüphane web sayfası üzerinden erişilebilen “kullanıcı eğitimi” ve “görsel kütüphane turu’nun” gerçekleştirilmesi.
 • Kullanıcı memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi
 • Akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan ders notlarının kütüphane web sayfasından öğrencilerin hizmetine açılması
 • Tatil günlerinde de kütüphanenin hizmete açılmasını sağlanması
 • Y. Lisans ve lisans öğrencilerine, kütüphane kullanımı ile ilgili zorunlu ve kredili eğitim programlarının düzenlenmesi
 • Multimedia araç ve gereçlerinin üniversitemizdeki eğitim ve öğretim çalışmalarını desteklemesinin yanı sıra, kullanıcıların boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak amacıyla kütüphanede bilgisayar laboratuarı kurulmalı.
 • Televizyon ekranından, kütüphane kullanımı, veri tabanları kullanımı, on-line katalog tarama kullanımı, ödünç verme hizmetleri ile ilgili bilgilerin akması.
 • Fotokopi hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi
 • Kullanıcıların veri tabanlarını evlerinden de kullanabilmelerine olanak sağlanmalı. “fire wall” sistemi ile”
 • Uluslararası yayın sağlamada OCLC ILL modülüne abone olunması
 • Gerekli donanım sağlanarak kullanıcıya açık bilgisayarlardan merkezi sistem ile çıktı alımının sağlanması
 • Dış kullanıcılara verilen hizmetlerin maliyeti karşılayacak bir düzeyde ücretlendirilmesi, (Ücretli bilgi ve belge sağlama projesi)
 • Kampus içinde küçük alanlar oluşturularak kullanıcıların kütüphaneye gelmeden de kitaplarını o alana bırakmaları hizmetinin sağlanması.

 

İNSAN KAYNAKLARI

 • İnsan kaynağı ihtiyacının kütüphane kriterlerine göre artırılması ( İngilizce bilen, bilgisayar ve internet konusunda okuryazarlıktan ileri bir teknoloji bilgisine sahip olan)
 • Ulusal ve uluslararası mesleki toplantıları izlemelerine olanak sağlanması
 • Personelin akademik çalışmaları yapabilmesine olanak sağlanması
 • Personelin, zorunlu hizmet-içi eğitime tabi tutulması (İngilizce, bilgisayar ve web tasarımı, insan ilişkileri)

 

 

KAYNAK GELİŞTİRME

 • Dermenin, kullanıcıların araştırma ve diğer  gereksinimleri için yeterli hale gelmesi
 • Dermenin geliştirilebilmesi için, kullanıcıların araştırma amaçlı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yayın ısmarlama sisteminin kurulması
 • Ücretsiz yayın temini çalışmalarının genişletilmesi
 • Her öğretim yılı öncesi, kütüphane ve fakülteler arasında koordineli çalışmaların gerçekleştirilmesi. (Ders programlarına paralel yayınların temini, ders kitaplarının tesbiti, ve temini, reserve kitapların tesbiti, vb.)
 • Mevcut Nadir Eserlerin tarayıcıdan geçirilerek kopyalarının oluşturulması
 • Yabancı dil eğitimini destekleyecek bir film koleksiyonu oluşturulması
 • Üniversitemizdeki ders programlarına yönelik televizyon, CD, VCD, DVD gibi araçların satın alınarak hizmete sunulması

 

WEB ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER

 • “Kütüphane Otomasyon Programının” Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölümü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü işbirliği ile oluşturulması. (Yazılım sektöründe henüz çok gerilerde olan Türkiye’nin, satın alarak değil üreterek ve ürettiğini satması gerekmektedir).
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü ile birlikte , “Açık ve Kurumsal Arşiv” çalışmaları için ücretsiz olan E-RİNTS programını kurma çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Ulusal ve uluslararası alanda düzenlenecek konferans, seminer ve etkinliklerde, akademik ağa bağlı tüm kampus içi ve kampus dışı kuruluşlarca izlenebilecek alt yapının sağlanması
 • Açık Arşiv çalışmalarına başlanması

a.     Açık arşiv girişimine kaydolma

b.    Akademik personelin makalelerinin yayınlanması

 • Gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Arşiv çalışmalarımız kapsamında,

a.     Google Scholar’a kaydolunması

b.    OAIsret programına kaydolma

ÖNEMLİ NOT

 • Yazar, yayınlanacak son baskı (copy-edited) versiyonu olmadığı sürece çalışmasını kurumsal arşive veya kişisel WB sayfasına koyabilir.
 • Ancak makalenin dergide yayınlanmış ve/veya yayınevinin WEB sayfasındaki halini koyamaz.
 • Ayrıca kurumsal arşive koydugu makalesiyle ilgili olarak,  makalenin yayınlanmış haline yayinevinden nasıl erişileceğiyle ilgili WEB adresini verebilir.

 

AVRUPA TOPLULUĞU ARAŞTIRMALAR DANIŞMA KOMİSYONU (EUROPEAN RESEARCH ADVİSORY BOARD)

•         Dergilerde ve konferanslarda hakemden geçmiş, yayınlanması kabul edilen makaleler gecikmeden arşivlenmeli ve en geç altı ay içinde erişime açılmalı

•         Yayınlar kurumda, ilgili birimde veya konu tabanlı bir arşivde tutulmalı

•         FP7 çerçevesinde destelenecek tüm araştırmalar arşivlenmeli ve açık erişime açılmalı

•         Kurumsal arşivlerdeki dokümanların uzun süreli saklanabilmesi için gerekli önlemler alınmalı

•         Avrupa Araştırmalar Komisyonu ve FP7 fonları kurumsal arşivlere finansal destek sağlamalı

 

TANITIM ÇALIŞMALARI

 • Kültürel etkinlikler düzenlenmesi
 • Broşürler hazırlanması
 • Ayraçlar hazırlanması
 • Halen yayınlanmakta olduğumuz E-Bültenin İngilizcesinin de hazırlanarak  daha geniş kitlelere ulaştırmak

 

BİNA

 • Modern kütüphane binasının yapılması.