Staj Olanakları

Kütüphanemizde, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin 2nci ve daha üst sınıf öğrencilerine, yaz döneminde Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, kış döneminde ise Şubat ayında olmak üzere toplam 5 dönemde 20 tam iş günü zorunlu stajlarını yapma olanağı sunulmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri Şubat-Mayıs ayları arasında haftada üç tam iş günü (Çarşamba, Perşembe, Cuma) olmak üzere 14 hafta boyunca toplam 42 iş günü staj yapacaklardır.

Stajyer öğrencilerin devam eden uygulama ve projelerde etkin rol alması teşvik edilir. Staj döneminde, stajyerlerin tüm günleri planlanır ve kendilerine iletilir. Program dahilinde stajyer öğrencinin tüm birimler ile görüşmesi, tüm uygulamalarda bulunması, staj süresince kütüphanenin toplantı ve etkinliklerine katılması sağlanır. Kütüphanede staj dönemi sonunda öğrencilerin üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmesi, kütüphane içinde ve dışında devam eden önemli mesleki oluşumları tanımaları, uygulama alanlarını görmesi ve aktif olarak içinde yer alması, mesleki alanda kendi ilgi ve yeteneklerini netleştirerek kariyer gelişimini planlamasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Aynı dönemde en fazla 4 stajyer kabul edilir. Başvurular değerlendirildikten sonra olumlu/olumsuz yanıtlar staj koordinatörü tarafından iletilir. Staj programına katılan öğrenciler Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi bünyesinde tüm personel için geçerli kurallara uymak zorundadır (Mesai saatleri, genel çalışma kuralları vb). Staj programında uyumsuzluk gösteren öğrenciler programdan çıkarılabilir. Staj programından çıkarılmış bir öğrencinin yeni staj başvurusu kabul edilmeyecektir.

Staj planlamasının sağlıklı şekilde yapılabilmesi için bölümlerden gönderilecek dilekçe, form ve sigorta bildirim yazılarının kış dönemi için en geç 2 Ocak, yaz dönemleri için ise en geç 2 Mayıs tarihine kadar koordinatöre ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru sürecinde üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’ndeki staj koordinatörleri tarafından Kütüphane Müdürlüğümüze hitaben yazılan ve kütüphanemizde staj yapmasını önerdikleri öğrencilerin isimlerini içeren dilekçeler ve stajyer bilgi formu, bilgisayar ortamında okunur bir punto ile doldurularak ıslak imzalı nüshası kütüphanemiz staj koordinatörüne Ankara’da ikamet edenler için elden teslim edilerek ; Ankara dışındakiler içinse mail yoluyla iletilmelidir.  Dilekçe örneği için tıklayınız. Stajyer Bilgi Formu için tıklayınız. Ayrıca öğrencinin kurumumuzda staj yaptığı süre içerisinde öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından sigortalanacağına dair bir yazı da yazılmalıdır. Sigorta bildirim yazısı örneği için tıklayınız. Dilekçe ve sigorta bildirim yazıları, bölümlerin tüm iletişim bilgilerini içeren antetli kağıtlara basılmış olmalıdır.

Stajyer öğrenciler Kütüphanemiz tarafından kendilerine verilecek bir yazı ile semt servislerinden yararlanabilirler.

Bilgi için (+90.312)586 84 55 numaralı telefonu arayabilir,

ya da e-posta gönderebilirsiniz.