Nilüfer ÜNAL, Kurucu Müdür

Nilüfer ÜNAL

İletişim Bilgileri

 

 

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü'nden1968 yılında mezun oldu. 1998 yılında Atılım Üniversitesi ailesine katıldı. 2000 yılında Atılım Üniversitesi tarafından Amerika’ya gönderildi. SAN ANTONIO TEXAS UNIVERSITY OF THE INCARNATE WORD J.E. & L.E. Mabee Library’de mesleki çalışmalarda bulundu. Ayrıca; San Antoni Public Library, Palo Alto College Library, The University of Texas at San Antonio Library, McNay Special Library’de araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulundu.

 

Yayınlar

Ulusal Konferans Bildirileri

ÜNAL N. (2002), “Üniversite Kütüphanelerinde Otomasyon Sistemleri ve Atılım Üniversitesi Kütüphanesi Örneği”, 19 Mayıs Üniversitesi ve ÜNAK (Üniversite Kütüphanecileri Derneği, Samsun, 10-12 Ekim

ÜNAL N. (1996), “Üniversite Kütüphanelerinde Personel Sorununa Eleştirel Bir Yaklaşım”, A.Ü.DTCF Kütüphanecilik Bölümü, Ankara

Notlar

Nilüfer Ünal, Apdurrahim Özgenoğlu, Bülent Tanık, İsmail Bircan, Dinçer Güven, Savaş Zafer Şahin, Gül Güneş, Halil İbrahim Ülker, Işık Kansu, Ahmet Çavuşoğlu, Necati Kazancı, Timur Özkan. (2016), Ankara Sempozyumu, Atılım Üniversitesi / Konferans , Ankara

Nilüfer Ünal, Çiğdem Sever, Dinçer Azapçı (2015), Araştırmanın Önemi ve Kütüphane Kullanımı, Atılım Üniversitesi / Konferans , Ankara

Nilüfer Ünal (2015), OKUMA ALIŞKANLIĞIMIZ ÜZERİNE, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki, Ankara

Nilüfer Ünal (2012), KÜRESELLEŞEN DÜNYADA, GELECEĞİN ARAŞTIRMA KÜTÜPHANELERİ, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Eki, Ankara

Nilüfer Ünal (2010), GELECEĞİN ARAŞTIRMA KÜTÜPHANELERİ, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Ankara, 10, 28-30

Nilüfer Ünal (2006), Bilimsel İletişim ve Açık Erişim Çalışmaları, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Ankara, 3, 42-43

Nilüfer Ünal (2001), Üniversite Kütüphanelerinde Akreditasyon İçin Kriterler, 21. yüzyıla girerken enformasyon olgusu, ulusal sempozyum bildirileri 19-20 Nisan 2001, Hatay, Türk Kütüphaneciler Derneği, 223-232

M. Tınaz Titiz, Editör: Nilüfer Ünal (1998), “Genç Girişimcilere Öneriler”, İnkılap Kitabevi, İstanbul

M.Tınaz Titiz, Editör: Nilüfer Ünal. (1997), “İnsan Ne Yerse Odur”, İnkılap Kitabevi, İstanbul

ÜNAL N. (1980), Prof. Dr. Ferruh Dinçer – Nilüfer Ünal, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi İndeksi (İngilizce- Türkçe), Ankara

Makaleler

Nilüfer Ünal (2015), BİLİMSEL İLETİŞİM VE AÇIK ERİŞİM ÇALIŞMALARI, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Ankara, 22

ÜNAL N. (2006), "Bilimsel iletişim ve açık erişim çalışmaları", Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Ankara, 3, 42-43

ÜNAL N. (1996), “Üniversite Kütüphanelerinde Akreditasyon İçin Kriterler”, Bildiri; 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu, A.Ü.D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü, Ankara

ÜNAL N. (1989), “Haberleşme Hukuku Bibliyoğrafyası, 1928-1988”, G.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Dergisi, Ankara, 10

ÜNAL N. (1989), “Radyo-TV Bibliyoğrafyası, 1928-1988”, G.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Dergisi, Ankara, 10

ÜNAL N. (1985), “Bilgi Dünyasından Bilgi Ünitelerine”, G.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Dergisi, Ankara, 4