SERGİ: 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu "Mücadele"

 

Koleksiyoncuların seçkisi olan sergi, Tanzimat’ın ilanından Kurtuluş Savaşı’na kadar olan süreçte Osmanlı İmparatorluğu’nun hem idari anlamda hem de savaş alanlarındaki mücadelesini gözler önüne seriyor. 1838 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ve 1839 Tanzimat Fermanı ile başlayan ve Avrupa devletlerinin giderek artan dış müdahalesine karşı çıkan Yeni Osmanlıların “meşrutiyet, bağımsızlık, hürriyet ve vatan” mücadelesini ziyaretçilere aktaran sergi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan itibaren I. Dünya Savaşı boyunca açılan çok sayıdaki cephede verilen mücadelelere de dikkat çekiyor.