HukukTürk Veritabanı Deneme Erişimine Açıldı

HukukTürk Veritabanı  20.11.2016 tarihine kadar Üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

 Hukuk Türk Veritabanında aramalarınızı 3 başlık altında yapabilirsiniz:

 İÇTİHAT BİLGİ BANKASI ile Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ’nin örnek teşkil edecek kararlarına ulaşabilirsiniz.

MEVZUAT BİLGİ BANKASI bölümünden T.C Mevzuatına yani Kanun, KHK, BKK, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğ gibi alt başlıklara ulaşabilirsiniz.

DİĞER bölümünden ise KAYNAKÇA başlığı altında TÜRK HUKUK BİBLİYOGRAFYASI’na, DİLEKÇE ve SÖZLEŞMELER’de örnek metinlere, T.C.RESMİ GAZETE ’de ise, 1920’li yıllardan günümüze Resmi Gazete’nin tam metinlerine erişebilirsiniz.

Erişim Linki: http://www.hukukturk.com/

 Uzaktan Erişim için: http://library.atilim.edu.tr/kampus

 Veritabanı ile ilgili görüş ve önerilerinizi linkteki formu doldurarak bizlerle paylaşabilirsiniz.

 NOT:

1. Sistematik olarak çok sayıda kopyalama, çıktı alma ve indirme işlemi yapılması durumunda Üniversitemizin veritabanına erişimi yayıncı tarafından kesilir. Bu nedenle lütfen veritabanlarını kullanırken telif haklarına uygun davranınız.

2. Erişim bağlantısının e-posta programlarından kaynaklanan nedenlerle açılmaması durumunda, adresi İnternet tarayıcınıza kopyalayarak bağlantıyı açmayı deneyiniz.