Deneme Veritabanları

  Deneme Veritabanları Değerlendirme Anketi için tıklayınız

 

DENEME VERİTABANLARI TANIMLAMA BİTİŞ TARİHİ

Rehabilitation & Sports Medicine Source 

Rehabilitasyon ile ilgili konuları kapsayan birincil kaynakların bukunduğu veritabanıdır. 160'dan fazla tam metin dergi, 40'dan fazla tam metin kitap, 1963'ten beri 286,000'den fazla kayıt kapsamaktadır. 
 
Fizik tedavi, spor ve spor hekimliği dergilerini içeren kapsamlı bir veritabanıdır. 670'in üzerinde dergiyi tam metin olarak çermektedir. Tam metin içeriğine 1970'den itibaren erişim sağlanmaktadır.
 
Nutrition Reference Center, diyetisyenler ve beslenme uzmanları için kanıta dayalı bilgilerin yer aldığı bir koleksiyondur. İçerdiği konular: Besinlere özgü konular, beslenme becerileri kontrol listeleri, yaklaşık 600 hasta ile ilgili hasta eğitimi
 
Rehabilitation Reference Center, fizyoterapi, konuşma terapileri ve rehabilitasyon alanlarında kanıta dayalı birincil kaynaktır. Temel konular: Fizik tedavi, rehabilitasyon, konuşmaterapisi ve mesleki terapidir.
800'den fazla klinik incelemeleri, 100'den fazlakonuşma terapisi için materyaller, 9800'den fazla fizyoterapi egzersiz görüntüleri ve 3000'den fazla fizyoterapi alanında hasta eğitimi dokümanları içermektedir.
 
CINAHL Complete, fizik tedavi bölümleri, hemşirelik, ebelik, yardımcı sağlık bilimleri ve sağlık hizmetleri alanlarında birincil danışma kaynağıdır. 1400'den fazla dergi indekslenmektedir.

 

 

 
30/06/2017

EBSCO tarafından özellikle  hazırlanıp kullanıma sunulan Education Source veritabanı, dünyanın en itibarlı ve hakemli eğitim dergilerini içerisinde bulunduran temel danışma kaynağı olup;

 • 2,000’den fazla tam metin akademik dergi içerir,
 • 3,600’den fazla dergiyi özetleriyle birlikte indeksler,
 • 550’den fazla kitap ve monograf içerir,
 • 2,300’e yakın eğitim ile ilgili konferans bildirisi,
 • Türkiye kaynaklı eğitim bilimleri dergileri ve daha birçok kaynak içermektedir.

Başlık listesi için tıklayınız

15/05/2017
Wiley Online Library’nin araştırmacılara sunduğu en önemli kaynaklardan biri olan “Encyclopedia of Life Sciences (eLS) alanında lider araştırmacılar tarafından yazılan 5.000 adet, hakem değerlendirmesinden geçmiş, alıntılanabilen ve her ay güncellenen referans çalışmalarını içeren bir yayındır. eLS, canlı bilimleri alanında öğrenciler, akademisyen ve araştırmacılar için kapsamlı ve güvenilir yayınlar sunar. Renkli illüstrasyonlar ve tablolarla zenginleştirilen içerik dışında, ek bölümler ve terimler sözlüğü gibi temel ve teknik bilgiler de yer alır. eLS makalelerinin yazıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

·         Biyokimya

·         Biyoetik & Felsefe

·         Hücre Biyolojisi

·         Gelişim Biyolojisi

·         Ekoloji

·         Yaşamın Evrimi ve Çeşitliliği

·         Genetik & Hastalık

·         İmmünoloji

·         Microbiyoloji

·         Moleküler Biyoloji

·         Nöroloji

·         Bitki Bilimi

·         Bilim & Toplum

·         Yapısal Biyoloji

·         Viroloji

31/12/2017
Uygulamali teknoloji alanında bilimin tüm dallarini kapsayan 3400'den fazla güncel e-kitabi (2000-2017), 170'den fazla dergiyi içermektedir. Kapsadığı konular: Yazilim, İş ve İş idaresi,  Bilgisayar, Mühendislik, Eğitim, Çevre, Akıllı Teknolojiler, E-Devlet,  Bilgi Yönetimi ve Kütüphanecilik, Medya ve İletişim, Genetik, Tıp ve Sağlık koruma, Güvenlik ve Adli Tıp, Etik, Hukuk, ve Sosyal Bilimler'dir. 26/05/2017

 

GALE - Academic One File Veritabanı, Tıp, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, teknoloji, sanat, teoloji, edebiyat ve daha bir çok konuda içerik sunan akademik araştırma için tek bir yerden hızlı bir şekilde gerekli bilgiye ulaşabileceğiniz bir platformdur. 11.000’den fazlası hakemli ve 8.400’den fazlası tam metin yaklaşık 17.500 dergide 75.000.000 makale, haber, videoyu erişiminize sunmaktadır. 

GALE Dijital Arşiv Koleksiyonları;

The Times Digital Archive 1785-2010 “Dünyanın kayıt gazetesi” olarak adlandılan The Times, Fransız Devriminden Irak savaşına kadar önemli bütün uluslararası tarihi olayı kapsamaktadır. Tarih, kültür, edebiyat, ticaret, politika ve çok daha fazla konuda araştırma yapmak için temel temel bir kaynak olan The Times, tüm makaleleri tam ekran görüntüleyebilme ve kelime taraması yapabilme imkanı sunmaktadır. 

Archives Unbound- Türkiye ve Ortadoğu Koleksiyonları, tarihin en önemli anlarını belgelendiren mikrofilm koleksiyonlarının dijitalleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Her biri 5.000 ile 200.000  arasında sayfadan oluşan bu özel koleksiyonlar; büyük Gale dijital koleksiyonlarının tamamlayıcı bir unsuru olarak, araştırmacılara birincil kaynak olarak sunulmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu`nun son dönemlerini ve genç Türkiye’ye ait İngiliz ve Amerikalı diplomatların raporlarından oluşan bir koleksiyondur. Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Anadolu coğrafyasının son 200 yılına ışık tutan benzersiz bir arşiv koleksiyonudur.

12/05/2017
ICE Virtual Library'de yer alan İnşaat Mühendisliği konusunda 1400’den fazla e-kitaba ve 1836 yılına kadar olan arşiv kaynaklarına erişim sağlanabilmektedir.  30/04/2017

KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri, resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan birçok Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.

01/05//2017

LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi kaynakların olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir.  04/07/2017

Öğrenciler, araştırmacılar ve öğretim üyeleri için temel bir dijital sosyal bilimler kütüphanesidir. 4.600’den fazla başlık ile akademik monograflar, referans çalışmaları, el kitapları, seriler, profesyonel gelişim başlıkları ve dahasını içeren geniş bir SAGE eKitap ve eReferans yelpazesi sunar.

30/04/2017

900'den fazla dergiyi kapsamaktadır.

İçerdiği konular:

 • İşletme,
 • Beşeri bilimler,
 • Sosyal bilimler,
 • Fen bilimleri,
 • Teknoloji,
 • Tıp 

Kullanım Kılavuzu

30/04/2017

Araştırma sorularının yazılması, literatür değerlendirmesi yapılması, bir araştırma yönteminin seçilmesi, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve bulguların yazılması konusunda bilgi içerir. SAGE Research Methods kapsamı, sosyal ve davranışsal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin yanı sıra, bilim, teknoloji, tıp ve beşeri bilimlerde sıklıkla kullanılan yöntemleri de içerir. 30/04/2017