Deneme Veritabanları

  Deneme Veritabanları Değerlendirme Anketi için tıklayınız

 

DENEME VERİTABANLARI TANIMLAMA BİTİŞ TARİHİ

Cochrane Library Veritabanı Kanıta dayalı Tıp veritabanıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir. Veritabanı içeriğinde;

939.580 deneyler veri kaydı,

9.389 Cochrane sistematik incelemesi,

36.795 eleştiri incelemeleri özetlerinin veri tabanı,

15.764 metodoloji kaydı,

16.174 sağlık teknolojisi değerlendirme veritabanı,

15.015 NHS ekonomik inceleme veritabanı,

78 Cochrane işbirliği hakkında bilgiler,

113 Cochrane Editoryal bilgiler, bulunmaktadır. 

31.12.2017

China English Academic Journals Full-text Database; Çin’de yayımlanan İngilizce akademik e-dergi ve bildiri platformudur. 200 tam metin akademik e-dergi, 2.300'den fazla uluslararası konferans kitabı kapsar. Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji, Tıp, Ziraat, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Hukuk, Tarih, Edebiyat ve Eğitim alanlarında 600.000'den fazla makale ve bildiri içermektedir.

Journas Translations Project ile Çince yayımlanan en önemli akademik e-dergilerin İngilizce çevirileri yapılmaktadır. Bu dergiler SCI, SSCI ve EI indekslerinde yer alan dergilerdir. PDF formatında indirilebilir tam metinler yer almaktadır.

 

17/06/2017

Rehabilitation & Sports Medicine Source 

Rehabilitasyon ile ilgili konuları kapsayan birincil kaynakların bukunduğu veritabanıdır. 160'dan fazla tam metin dergi, 40'dan fazla tam metin kitap, 1963'ten beri 286,000'den fazla kayıt kapsamaktadır. 
 
Fizik tedavi, spor ve spor hekimliği dergilerini içeren kapsamlı bir veritabanıdır. 670'in üzerinde dergiyi tam metin olarak çermektedir. Tam metin içeriğine 1970'den itibaren erişim sağlanmaktadır.
 
Nutrition Reference Center, diyetisyenler ve beslenme uzmanları için kanıta dayalı bilgilerin yer aldığı bir koleksiyondur. İçerdiği konular: Besinlere özgü konular, beslenme becerileri kontrol listeleri, yaklaşık 600 hasta ile ilgili hasta eğitimi
 
Rehabilitation Reference Center, fizyoterapi, konuşma terapileri ve rehabilitasyon alanlarında kanıta dayalı birincil kaynaktır. Temel konular: Fizik tedavi, rehabilitasyon, konuşmaterapisi ve mesleki terapidir.
800'den fazla klinik incelemeleri, 100'den fazlakonuşma terapisi için materyaller, 9800'den fazla fizyoterapi egzersiz görüntüleri ve 3000'den fazla fizyoterapi alanında hasta eğitimi dokümanları içermektedir.
 
CINAHL Complete, fizik tedavi bölümleri, hemşirelik, ebelik, yardımcı sağlık bilimleri ve sağlık hizmetleri alanlarında birincil danışma kaynağıdır. 1400'den fazla dergi indekslenmektedir.

 

 

 
30/06/2017
Wiley Online Library’nin araştırmacılara sunduğu en önemli kaynaklardan biri olan “Encyclopedia of Life Sciences (eLS) alanında lider araştırmacılar tarafından yazılan 5.000 adet, hakem değerlendirmesinden geçmiş, alıntılanabilen ve her ay güncellenen referans çalışmalarını içeren bir yayındır. eLS, canlı bilimleri alanında öğrenciler, akademisyen ve araştırmacılar için kapsamlı ve güvenilir yayınlar sunar. Renkli illüstrasyonlar ve tablolarla zenginleştirilen içerik dışında, ek bölümler ve terimler sözlüğü gibi temel ve teknik bilgiler de yer alır. eLS makalelerinin yazıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

·         Biyokimya

·         Biyoetik & Felsefe

·         Hücre Biyolojisi

·         Gelişim Biyolojisi

·         Ekoloji

·         Yaşamın Evrimi ve Çeşitliliği

·         Genetik & Hastalık

·         İmmünoloji

·         Microbiyoloji

·         Moleküler Biyoloji

·         Nöroloji

·         Bitki Bilimi

·         Bilim & Toplum

·         Yapısal Biyoloji

·         Viroloji

31/12/2017
LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi kaynakların olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir.  04/07/2017