Deneme Veritabanları

  Deneme Veritabanları Değerlendirme Anketi için tıklayınız

 

DENEME VERİTABANLARI TANIMLAMA BİTİŞ TARİHİ

693 adet kitap, 880'den fazla videonun yanı sıra tablolar ve grafikler içermektedir.

Veritabanı içeriğinde aşağıdaki konu başlıkları yer almaktadır:

 • Biomedikal Mühendisliği

 • Kimya Mühendisliği

 • İnşaat Mühendisliği 

 • İletişim Mühendisliği 

 • Elektrik Elektronik Mühendisliği 

 • Enerji / Petrol Mühendisliği 

 • Çevre Mühendisliği 

 • Malzeme Mühendisliği

 • Makine Mühendisliği 

 • Endüstri Mühendisliği 

 • Operasyonel Yöneticilik

 • Yazılım Mühendisliği

 • Schaum Serileri

08/04/2017

 APA Style® CENTRAL  : Öğren. Araştır. Yaz. Yayınla.

APA Style CENTRAL,  APA Stilinde öğretim, yazma ve yayınlama için tek yetkin online bir kaynaktır. Kullanıcıların yazma ve profesyonel araştırma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. APA Style CENTRAL sofistike eğitim öğrenim araçlarını gelişmiş yazma ve içerik yönetim teknolojisi ile birleştirmektedir.

Çalışmalarını akademik literatür içinde yayınlamak isteyen araştırmacılar ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için hazırlanmış olan bu kaynak ayrıca bir öğrenim merkezi niteliğinde olup eğitici, öğretici kaynakları içermektedir. 

Ürün;  Üniversitelerde Yayın hayatına ilk defa başlamayı hedefleyen araştırmacılar veya deneyimli araştırmacılar dahil tüm araştırmacılara yöneliktir. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

12/04/2017
 • Bilim ve teknoloji,
 • Çocuk,
 • Hobi,
 • İş dünyası,
 • Kadın ve erkek,
 • Kültür,
 • Otomobil,
 • Seyahat,
 • Spor
 • Sağlık, konularında 261 Tükçe e-dergiyi kapsamaktadır.
06/04/2017

EBSCO tarafından özellikle  hazırlanıp kullanıma sunulan Education Source veritabanı, dünyanın en itibarlı ve hakemli eğitim dergilerini içerisinde bulunduran temel danışma kaynağı olup;

 • 2,000’den fazla tam metin akademik dergi içerir,
 • 3,600’den fazla dergiyi özetleriyle birlikte indeksler,
 • 550’den fazla kitap ve monograf içerir,
 • 2,300’e yakın eğitim ile ilgili konferans bildirisi,
 • Türkiye kaynaklı eğitim bilimleri dergileri ve daha birçok kaynak içermektedir.

Başlık listesi için tıklayınız

15/05/2017

JoVe Science Education

JoVE dünyada Etki Faktörü değerine (1.1) sahip olan tek video veri tabanıdır.

2017 itibariyle, JoVE içerisinde 5,000’den fazla video makale mevcut olup her ay 80 yeni video eklenmektedir.

Günlük olarak güncellenen JoVE içeriğindeki video makaleler, PubMed/Medline, ChemAbstracts, SciFinder ve Scopus gibi otorite kaynaklar tarafından indekslenmekte; Nature, Cell, PNAS ve PLoS gibi bilimsel çalışmalara yön veren yayınlarda atıf gösterilmektedir.

JoVE Science Education paketleri, akademisyenlerin derslerinde eğitim amaçlı olarak kullanabilecekleri, öğrencilerin anlayabileceği, konuları basit şekilde açıklayan videolardan oluşmaktadır. 

Biyoloji, Psikoloji, Kimya, Çevre Bilimleri gibi konuları kapsamaktadır.

31/03/2017

KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri, resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan birçok Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.

01/05//2017

ABI/INFORM Global 
ABI/INFORM Global™ her seviyedeki araştırmacıya en yeni ticari ve finansal bilgileri sunan piyasadaki en kapsamlı işletme veritabanlarından birisidir. Binlerce yayından büyük bir kısmı tam metin olan ayrıntılı bir içeriğe sahiptir. ABI/INFORM Global ile, kullanıcılar iş koşulları, yönetim teknikleri, iş trendleri, yönetim uygulaması ve teorisi, kurumsal strateji ve taktikler ve rekabet ortamı hakkında bilgi edinebilir. ABI/INFORM Global ayrıca geçtiğimiz yüzyılın bir çok önemli ticari dergilerinin derin bir arşivini sunan ABI/INFORM Archive'i de içermektedir.

Art and Architecture Archive
Yirminci yüzyılın en önde gelen sanat ve mimarlık dergilerinin sayısallaştırılmış arkaplanlarını içeren önemli bir araştırma kaynağıdır. Temel tüketici ve ticaret yayınlarının arşivlerine benzeri görülmemiş bir erişim olanağı sunan, bu konuların tarihini incelemek için gerekli temel kaynaklardan oluşan benzersiz bir koleksiyondur. Dergiler, ince ve uygulamalı sanatlardan, iç mimari tasarım, endüstriyel tasarım ve peyzaj bahçeciliğine kadar alt disiplinlerin spektrumunu kapsar. Her sayı, kapaktan yüksek çözünürlüklü renkli kapağa taranır ve tamamen aranabilir metin içeren sayfa görüntüsü biçiminde sunulur.

Periodicals Archive Online
Sanat, beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki bilimsel dergilerin arka planlarını elektronik ortamda sunarak yüzlerce başlığın aranabilir tam metnine erişilmesini sağlayan önemli bir arşivdir. Veritabanı, 37 önemli konu alanını kapsamaktadır. 

SciTech Premium Collection
SciTech Premium Collection, Doğal Bilim Koleksiyonu ve Teknoloji Koleksiyonu veritabanlarını içerir. Bilimsel dergiler, ticaret ve endüstri dergileri, teknik raporlar, konferans bildirileri, devlet yayınları ve daha pek çok bilgiyi içeren tam metin başlıkları sağlar.

31/03/2017

 SAE Mobilus, otomotiv, havacılık ve ticari araç sektörlerindeki mevcut en iyi kaynaklara anında erişim sağlar. 200.000 'den fazla arşivsel ve güncel teknik yayın, standart, kitap, dergi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere dünya çapındaki mobilite mühendisleri, öğrencileri ve akademisyenleri için tasarlanmıştır.

31/03/2017

Science Online

Haftalık olarak yayınlanan Science Dergisi, ileri araştırmaları, bilimsel haberleri ve yorumları içeren bir dergidir. Science Dergisi kendi alanlarında veya alanlar arasında en etkili makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır. Seçilen makaleler orijinal ve kapsamlı bir biçimde önemli veriler içermektedir.

Science Robotics

Science Robotics robotik alanını ilerleten, orijinal, bilimsel veya mühendislik temelli makaleleri yayınlayan bir hakemli dergidir.

Science Translational Medicine

Hastaların hayatlarını iyileştirme amacına doğru ilerlemeler kaydeden, orijinal ve bilimsel temelli olan makaleleri yayınlayan bir hakemli dergidir.

Derginin kapsamı: Kardiyovasküler hastalık,immünoloji/aşılar, metabolizma, diyabet, obezite, nöroloji, psikiyatri, kanser, bulaşıcı hastalıklar, tıbbi nanoteknoloji, ilaç sunumu, gen terapisi, rejeneratif tıp, veri madenciliği, hücre kültürü, hayvan ve insan çalışmaları, tıp bilişimi ve tıptaki diğer disiplinler arası yaklaşımlardır.

 

20/04/2017

Öğrenciler, araştırmacılar ve öğretim üyeleri için temel bir dijital sosyal bilimler kütüphanesidir. 4.600’den fazla başlık ile akademik monograflar, referans çalışmaları, el kitapları, seriler, profesyonel gelişim başlıkları ve dahasını içeren geniş bir SAGE eKitap ve eReferans yelpazesi sunar.

30/04/2017

900'den fazla dergiyi kapsamaktadır.

İçerdiği konular:

 • İşletme,
 • Beşeri bilimler,
 • Sosyal bilimler,
 • Fen bilimleri,
 • Teknoloji,
 • Tıp 

Kullanım Kılavuzu

30/04/2017

Araştırma sorularının yazılması, literatür değerlendirmesi yapılması, bir araştırma yönteminin seçilmesi, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve bulguların yazılması konusunda bilgi içerir. SAGE Research Methods kapsamı, sosyal ve davranışsal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin yanı sıra, bilim, teknoloji, tıp ve beşeri bilimlerde sıklıkla kullanılan yöntemleri de içerir. 30/04/2017